Australia's Tom Slingsby, 2010 World Laser Senior Champion